TAK for sidst

Kære alle medlemmer af Nørre Houvig grundejerforening
Vi vil gerne sige tak til alle, som var med på vores klitrensningsdag lørdag den 18. maj.
Vi var 20 personer, så vi fik samlet en masse affald i klitterne.
Mange tak til både Leif og ”Polle” for at stille traktorer og vogne til rådighed.
Vi sluttede formiddagen af på hyggeligste vis i cafeen på gårdbutikken, som Dorthe venligst havde stillet til rådighed.
Her smagte vi nogle af Dorthes specialiteter med hjemmebagt brød til og drak bagefter kaffe.
En rigtig hyggelig formiddag.

PS. Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. august kl. 16.00, hvor vi afholder vores generalforsamling.

Mange venlige hilsner
NØRRE HOUVIG GRUNDEJERFOEENING
Bestyrelsen