Nørre Houvig

Grundejerforening

Foreningens oprettelse

Historien bag – kvinden bag
I §2 i foreningens vedtægter hedder det, at foreningen er stiftet med henblik på at forhindre gennemførelse af Ringkøbing amtsråds forslag til bevaring af Houvig-fæstningen. Idéen om en bevaring af områdets fæstningsanlæg stammer oprindelig fra begyndelsen af 1980’erne, og i 1983 holdt amtets fredningsafdeling sit første møde med de, på det tidspunkt, kun få lodsejere i Houvig. Lodsejerne var dog absolut ikke interesserede i, at adgangen til området skulle udvides, men i 1987 publicerede amtsrådet en omfattende rapport om områdets fæstningsanlæg med et konkret forslag til bevaring af fæstningsanlægget i Houvig som “et stykke Danmarkshistorie på linie med de voldsteder, skanser og borgruiner, som fortæller om vores historie i tidligere krigsperioder”. Hvis forslaget skulle føres ud i livet, ville det bl.a. betyde, at de sommerhuse, der på det tidspunkt fandtes i området, skulle fjernes, og at der ikke måtte bygges yderligere huse, således at området kunne fremtræde som “et ubrudt hele”.

Det fik Vibeke Gundelach på banen for alvor!

Vibeke Gundelach blev født i 1931 i Grenå som Vibeke Rosenvinge, datter af direktøren for Grenå Dampvæveri. Hun uddannede sig til lærer og tog senere, i 1977, den teologiske særuddannelse til præst.Vibeke Gundelach ønskede sig dog aldrig et fast præsteembede men vikarierede ofte for andre præster, for hun ville gerne koncentrere sig om at skrive salmer. Hun skrev mange dejlige salmer og udgav i 1980’erne mange af dem på eget forlag.

Vibeke Rosenvinge blev i 1953 gift med Finn Olav Gundelach, navnkundig diplomat, ambassadør og Danmarks første EF (nu EU) kommissær. Finn og Vibeke Gundelach fik 3 drenge, hvoraf den ene døde som spæd. Familien boede i udlandet, i Bruxelles, Genève og Strasbourgs, i mange år men tog også ofte ophold i deres hus i Houvig, Houvig Gamle Skole (bygget i år 1900), på Esebjergvej 2.

Finn Gundelach havde et skrøbeligt helbred og døde i Strassbourg i 1981, kun 56 år gammel. Vibeke Gundelach bosatte sig herefter permanent i Houvig gamle skole og fulgte engageret debatten og udmeldingerne fra amtsrådet. I 1987 tog hun initiativ til at indkalde lodsejerne i Houvig til et møde om amtsrådets hensigter, og resultatet blev, at der den 1. august 1987 afholdtes stiftende generalforsamling for Grundejerforeningen Nørre-Houvig, hvis primære formål skulle være, og fortsat er, at forhindre amtrådets forslag om fredning af Houvig-fæstningen i at blive gennemført. Det lykkedes!

Vibeke Gundelach døde i 2010 og blev begravet i Stadil kirke i gravstedet, hvor også Finn Olav Gundelach og deres lille dreng er begravet. Huset på Esebjergvej 2 er stadig i familiens eje.

Så vide over hav og jord
er slynget hvide skyers flor
som skum hvor bølger bryder,
og bag den fjerne himmels rand
fra evighedens sommerstrand
din dybe brænding lyder.


– Vibeke Gundelach (1987)

Læs også om:

Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter

Læs mere

Regnskab og referater

Læs mere

Historik

Læs mere

Galleri