Bestyrelsen vælges for ét år af gangen til Ordinær Generalforsamling i juni, juli eller august.

Bestyrelsen 17/18:

Formand:
Tove Ledgaard,
Esebjergvej 86,
tove.ledgaard@mail.dk
Tlf.: 23 45 22 92
Rigmor Kristensen,
Krogen 2,
rigmor-k@privat.dk
Tlf.: 21 21 69 20
Lis Strebel,
Klægdalen 10
lisstrebel@gmail.com
Tlf.: 40 60 75 42
Lene Blixenkrone-Møller,
Krogen 11
leneoganton@mail.dk
Tlf.: 21 76 30 51
Bodil Melgaard Haakonsen,
Krogen 59,
b.melgaard@adslhome.dk
Tlf.: 30 89 35 89

Efter generalforsamlingen 28/7 2018 har bestyrelsen konstitueret sig, som følger:

Formand: Tove Ledgaard, som tager sig af vedligeholdelse af stier og veje og de overordnede strategier.
Kasserer: Rigmor Kristensen, som sammen med formanden tager eventuelle dialoger med diverse myndigheder.
Sekretær: Lis Ejersbo Strebel.
Lene Blixenkrone-Møller: ansvarlig for diverse publikationer samt skiltning i området.
Bodil Melgaard Haakonsen: ansvarlig for kommunikation med ejerne på mail samt ansvarlig for at hjemmesiden indeholder alle relevante oplysninger.